vrijdag 20 januari 2006

Lolita in het Chinees

Slecht nieuws, de complete Chinese vertaling van Lolita? Wat ik treffend vind aan het artikel in China View is de opeenstapeling van fouten in de korte samenvatting van het boek:

Lolita, first published in 1955 in Paris, tells the story of a middle-aged man, who falls in love with a 12-year-old girl and marries her sick, widowed mother to satisfy his erotic desires. Hemolests the girl in a Riviera hotel while she's asleep, she wakens and he runs into the traffic and dies.
Het is duidelijk dat de schrijver van het bericht het boek niet gelezen heeft, althans niet in de mij bekende versie. Maar zelfs als je het van een ander hebt, hoe verhaspel je het dan zo? Ik kan verschillende verklaringen bedenken, maar alle nogal onbevredigend:

(1) Schrijver heeft iemand gebeld die het boek heeft gelezen (in het Engels, of in een eerdere, ingekorte Chinese vertaling). Die heeft een wat te uitgebreide samenvatting gegeven, die door de schrijver onjuist is samengevat.

(2) De flaptekstschrijver heeft er een zootje van gemaakt door het boek niet zorgvuldig te lezen en daardoor bijvoorbeeld mannen en vrouwen door elkaar te halen.

(3) Het hierboven geciteerde is onjuist vertaald uit het Chinees.

Typisch zo'n zaak die nooit tot de bodem uitgezocht zal worden.

Naschrift Geen oplossing van deze zaak, wél interessant nieuws over de claim dat dit eindelijk de volledige editie zou zijn:
Comparing the word counts of the 1989 version (230,000 characters) and the 2003 version (261,000 characters) to the latest translation (350,000 characters) lends considerable weight to this statement. But did Lijiang Press in 1989 really cut out 1/3 of the novel? It turns out that a good deal of the new version's extra weight comes from the fact it was translated from an annotated version, not because the censors have allowed an additional 90,000 characters of prurience compared to three years ago. Southern Weekly did us all a service by uncovering the truth.
Zie hier.

Geen opmerkingen: